UNIQLO再推《Final Fantasy》聯名UT!FF像素複刻版、FF14及FF16款式6月中旬開賣

0

日本平價服飾品牌 UNIQLO 宣布,將與人氣 RPG 遊戲《Final Fantasy》再次合作推出聯名 UT,《Final Fantasy》聯名 UT 預計2024年6月中旬於日本、台灣 UNIQLO 同步販售,每款售價為日幣1500圓(台幣590元)。

Final Fantasy UT

《Final Fantasy》聯名 UT 介紹

本次《Final Fantasy》聯名 UT 將分別推出以 天野喜孝 打造象徵《Final Fantasy》初期六部作品特別設計的像素圖案,以及 MMORPG《FF14》和系列最新作《FF16》3種設計款式。

Final Fantasy UT

■ FINAL FANTASY PIXEL REMASTER

■ FINAL FANTASY XIV

■ FINAL FANTASY XVI